top of page

REGULAMIN SPOTKAŃ "FOTOKULUARY"

 

Organizatorem spotkań jest Elwira Dobrzańska, prowadząca działalność gospodarczą o nazwie Pełna Klatka Elwira Dobrzańska, NIP 9532513294, Ul. Wieluńska 18/25, 01-240 Warszawa.

1. Rezerwacja. 

 

 1. Rezerwacji spotkania można dokonać przy pomocy dowolnego kanału komunikacji ze mną ( www.elwiradobrzanska.pl , tel. +48 606270171 , e-mail: kontakt@elwiradobrzańska.pl przez massenger Facebook https://www.facebook.com/pelnaklatkaelwiradobrzanska  , Instagram   lub za pośrednictwem serwisu Mafelo

 2. Na spotkanie należy się umówić z jak największym wyprzedzeniem.

 3. Podczas rezerwacji w serwisie Mafelo należy wybrać spotkanie, podać swoje Imię i Nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane te są niezbędne do późniejszej obsługi przed i po spotkaniu.

 4. Opłata jest pobierana z góry i jest bezzwrotna. Poniżej, w punkcie 7, opisuję co w przypadku braku możliwości uczestnictwa.

 5. Potwierdzeniem rezerwacji ze strony uczestnika jest uiszczenie opłaty za uczestnictwo, a ze strony Pełnej Klatki wiadomość e-mail z potwierdzeniem (z serwisu Mafelo lub z adresu kontakt@elwiradobrzanska.pl ).

 6. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja tego regulaminu.

2. Spotkanie. 

 

 1. Aby uczestniczyć w spotkaniu należy dokonać rezerwacji. ​

 2. Uczestnik przychodzi na spotkanie w ustalonym, podczas rezerwacji, terminie, godzinie i miejscu. 

 3. Dojazd jest we własnym zakresie uczestnika. 

 4. Czas i forma spotkania jest każdorazowo ustalana dla każdego spotkania indywidualnie. 

 5. Na spotkaniu będą uwieczniane kulisy / backstage fotograficzny i filmowy oraz portrety uczestników. Umawiając się na spotkanie automatycznie wyrażasz zgodę na publikację wizerunku uwiecznionego podczas spotkania. Masz prawo wycofać tę zgodę w każdej chwili, wysyłając taką wolę na adres: kontakt@elwiradobrzanska.pl . W wiadomości podaj swoje Imię oraz datę spotkania. 

 6. Na spotkaniu obowiązuje poszanowanie względem innych uczestników, życzliwość i atmosfera wsparcia.

 7. Podczas spotkania można fotografować. Publikując wykonane fotografie upewnij się, że osoby, które na nich widnieją, wyrażają zgodę na publikację. Pełna Klatka nie odpowiada, za publikacje uczestników pod kontem wykorzystania wizerunku.

3. Bezpieczeństwo.

 1.  Z powodu pandemii nakłada się na uczestników obowiązek poinformowania organizatora, jeśli w ciągu tygodnia przed spotkaniem pojawią się objawy SARS-CoV-2 , uczestnik przebywa na izolacji, odbywa kwarantannę lub potwierdzi chorobę testem.

 2. Z powodów bezpieczeństwa, dla pozostałych uczestników, osoba, która jest chora na SARS-CoV-2 nie może uczestniczyć w spotkaniu. 

 3. Zaleca się częstą dezynfekcję rąk przed i w trakcie spotkania.

4. Wybór i obróbka zdjęć.

 1.  Fotograf polegając na swoim zmyśle estetyki dokona selekcji zdjęć według własnego uznania i podda je autorskiej obróbce. 

 2. Na podany, podczas rezerwacji, adres e-mail otrzymasz link do galerii, która zawiera ujęcia wykonane na sesji.  Galeria służy do podglądu oraz wyboru ujęć w pakiecie oraz dodatkowych ujęć według uznania. Po wyborze i zakupie zdjęć, zdjęcia zostaną przekazane w pełnej rozdzielczości. Z galerii można korzystać jeszcze przez 3 miesiące. 

 3. Uczestnik ma 14 dni roboczych na wybór ujęć, po tym czasie fotograf ma prawo dokonać wyboru zdjęć według własnego uznania nie czekając na wybór klienta. 

 4. Przygotowane odpowiednio zdjęcia zamawiający otrzyma w formie elektronicznej najpóźniej w ciągu 21 dni od wyboru ujęć i opłacenia dodatkowych ujęć. 

 5. Jest możliwość wykupienia dodatkowych ujęć spoza pakietu, ceny są podane przy wysłaniu galerii.

 6. Nie oddaję nieobrobionych zdjęć. Jest możliwość wykupienia dodatkowo nieobrobionych zdjęć.

 7. Pliki od dnia wyboru przechowuję pół roku. Po tym czasie nie gwarantuję możliwości ich odzyskania. 

 8. Nie wyrażam zgody na zmianę kadrowania zdjęć, nakładanie filtrów oraz jakiekolwiek modyfikacje dotyczące ostatecznego wyglądu wykonanej przeze mnie fotografii. Przy publikacji mile widziane jest podanie autora.

 9. Cena uwzględnia licencję na publikację zdjęć w celu promocji własnej.

 

5. Płatności.

 1. Płatność dokonywana jest przelewem w dniu rezerwacji lub poprzez serwis Mafelo.

 2. Opłaty za ujęcia dodatkowe można dokonać po ich wyborze przelewem na konto, lub w umówionym dniu, nie później niż zamówienie odbitek lub albumów u podwykonawców.

 3. W przypadku chęci otrzymania faktury należy podać stosowne dane podczas rezerwacji spotkania lub najpóźniej na 2 dni przed końcem bieżącego miesiąca kalendarzowego. Mam możliwość wystawienie faktury (bez VAT).

 4. Dane do przelewu:

Pełna Klatka Elwira Dobrzańska

56 1140 2004 0000 3802 7646 7296

 

Tytuł przelewu: #Fotokuluary + data spotkania + imię zamawiającego 

6. Dane osobowe.

 1. Klient musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych (imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu) w celu wykonania usługi. Administratorem danych będę ja, Elwira Dobrzańska. W każdej chwili Klient może zażądać informacji, gdzie są dane i zażądać ich poprawienia lub usunięcia. Usunięcie wiąże się z utrudnieniem realizacji usługi i wymaga zastąpienia drogi komunikacji na inną.

 2. Informacja o przetwarzaniu Waszych danych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: https://www.elwiradobrzanska.pl/politykaprywatnosci  

 3. Zależy mi na tym, żebym miała możliwość pochwalenia się zdjęciami, które wykonałam. Jest to ważna część mojej pracy. Zdjęcia umieszczam na stronie internetowej, blogu i platformach społecznościowych, czasami w materiałach promocyjnych drukowanych – albumach, na ulotce papierowej. Każdy Klient może sam zdecydować czy zgadza się na upublicznienie swojego wizerunku przez fotografa. Decyzję o zgodzie możecie podjąć w dniu sesji lub po obejrzeniu galerii. Zgoda na udostępnianie wizerunku może zostać w każdej chwili cofnięta. 

 4. Podany podczas rezerwacji adres e-mail będzie automatycznie włączony do listy osób, które otrzymają powiadomienia w formie newslettera. Będą to wiadomości związane z uczestnictwem w spotkaniu oraz w celach promocyjnych kolejnych spotkań. W każdej chwili uczestnik może zrezygnować z tej subskrypcji wysyłając wiadomość na adres: kontakt@elwiradobrzanska.pl 

7. Brak możliwości uczestnictwa.

 1. Nie ma możliwości zwrotu opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu. 

 2. W wyjątkowych okolicznościach (a w szczególności: śmierć bliskich, potwierdzony test na SARS-CoV-2, izolacja, kwarantanna, brak możliwości dojazdu wywołany czynnikami zewnętrznymi (np. odwołanie połączeń przewoźników, kataklizm)organizator może zaproponować uczestnictwo osoby w innym terminie. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w innym terminie organizator dopuszcza zwrot wpłaconej kwoty według takich zasad:  0% w przypadku poinformowania 2 dni przed spotkaniem, 50% w przypadku zgłoszenia mini. 7 dni przed spotkaniem, 100% w przypadku znalezienia zastępstwa minimum na 2 dni przed spotkaniem.

 3. W przypadku, kiedy uczestnik z przyczyn osobistych nie może wziąć udziału w spotkaniu, ale zgłosi to minimum 2 tygodnie przed spotkaniem, organizator dopuszcza możliwość jego uczestnictwa w innym terminie, pod warunkiem znalezienia zastępstwa, które dokona rezerwacji minimum 2 dni przed spotkaniem.

 4. W przypadku zgody organizatora na udział uczestnika w spotkaniu w innym terminie powinien on pokryć różnicę w cenie wydarzenia jeśli to spotkania będzie droższe. 

 5. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestnictwa może samodzielnie poszukać osoby na zastępstwo. W tym przypadku rozlicza się z tą osobą za uczestnictwo we własnym zakresie.

 6. Jako organizator zastrzegam sobie prawo do zmiany terminu spotkania w przypadku jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż połowa przewidzianych osób. W tym przypadku zaproponuję nowy termin, który będzie konsultowany z uczestnikami. Mogę nastąpić wtedy nieznaczne zmiany w przebiegu spotkania (np. inna lokalizacja). 

 7. Organizator może w przypadku braku możliwości uczestnictwa zaproponować zamawiającemu uczestnictwo online w czasie rzeczywistym. W tym przypadku jest możliwość zamiany sesji zdjęciowej na konsultację online z Organizatorem. Termin konsultacji będzie ustalany indywidualnie.

8. Reklamacje.

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może dotyczyć zdjęć wykonanych w czasie spotkania. Reklamacji nie podlegają rzeczy, które zostały "skonsumowane" podczas spotkania (a w szczególności, catering, wynajem powierzchni, koszty wynajęcia wykładowcy w wysokości do 1/4 wpłaconej ceny na dane wydarzenie). Reklamację może zgłosić na adres: kontakt@elwiradobrzanska.pl . W opisie reklamacji należy zawrzeć: datę zlecenia, dane osoby, która zamawiała usługę, dane kontaktowe oraz powód reklamacji. Te dane są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. 

 2. O rozpatrzeniu reklamacji decyduje organizator / fotograf - Elwira Dobrzańska. Reklamacja zostanie rozparzona w ciągu 14 dni.

 3. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana, w pierwszej kolejności fotograf naprawia to, co zostało zareklamowane. Jeśli klient nie będzie zadowolony z poprawy zlecenia istnieje możliwość zwrotu części  należności, przelewem na konto, jednak nie może być ona wyższa niż 25% wartości usługi. Reklamację można składać w ciągu 7 dni od otrzymania materiału końcowego (zdjęć po ostatecznym wyborze klienta).

bottom of page